ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

 
Սույն կայքը ներկայացվում է ամփոփ, անաչառ և համադրելի տեղեկատվություն ՀՀ-ում գործող քաղաքական կուսակցությունների վերաբերյալ:
Կայքը մշակվել է «Քաղաքացիական և Սոցիալական Զարգացման Հիմնադրամ» ոչ առևտրային կազմակերպության (Հիմնադրամ, ՔՍԶՀ) կողմից Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատան աջակցությամբ 2004-2005թթ. իրականացված «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական կուսակցությունների տեղեկագիր» Ծրագրի շրաջանակում: Այնուհետև սույն կայքը վերակառուցվել և կուսակցությունների վերաբերյալ հավաքագրված նոր տեղեկատվությամբ թարմացվել է 2007 և 2012 թվականներին Հիմնադրամի կողմից իրականացված «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական կուսակցությունների տեղեկագիր և ընտրողի ուղեցույց» ծրագրերի  շրջանակներում: Հիմնադրամի վերոհիշյալ  ծրագրերի իրականացումը հնարավոր է դարձել Քաունթերփարթ ինթերնեյշնլի կողմից իրականացվող ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության (ՄԶԳ) Քաղաքացիական շահերի պաշտպանության աջակցության ծրագրի և Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության (ԵԱՀԿ) Երևանյան գրասենյակի աջակցության շնորհիվ:
ավելին...
Տեղեկատվական բազա
  • Տարի:
  • Կուսակցություն:
  • Հարց:

 
Կայքի բովանդակությունը, նրանում ընդգրկված տեղեկատվական նյութերում արտահայտված տեսակետները և կարծիքները պատկանում են համապատասխանաբար ՀՀ կուսակցություններին և «Քաղաքացիական և Սոցիալական Զարգացման Հիմնադրամ» ոչ առևտրային կազմակերպությանը, գտնվում են նրանց պատասխանատվության տակ, և հնարավոր է, որ չհամընկնեն Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատան, ԱՄՆ Միջազգային Զարգացման Գործակալության, Միացյալ նահանգների կառավարության, Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամի, ԵԱՀԿ կամ ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակի տեսակետների հետ:

© Կայքում ներառված բոլոր տեղեկատվական նյութերի տպագրման, հրապարակման, բազմացման և էլեկտրոնային կամ թղթային կրիչների միջոցով տարածման իրավունքը պատկանում է ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻՆ: Ուստի, խնդրում ենք ցանկացած բնույթի թղթային և էլեկտրոնային բազմացումն ու տարածումը համաձայնեցնել ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ հետ:

U.S. Agency for International Development Organization for Security and Co-operation in Europe     Counterpart International: In Partnership for results that last.